Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
greek english french
Αρχική arrow Εξωτερική Πολιτική arrow Η Ελλάδα στους Διεθνείς Οργανισμούς arrow Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)

ΟΣΕΠΟΣΕΠ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) ιδρύθηκε το 1992 ως άτυπη πρωτοβουλία και μετεξελίχθηκε σε διεθνή οικονομικό οργανισμό την 1.5.1999. Στον ΟΣΕΠ συμμετέχουν 12 κράτη της ευρύτερης περιοχής του Ευξείνου Πόντου (Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία και Τουρκία).

Η διακυβερνητική συνεργασία του Οργανισμού συντονίζεται από εξάμηνη κυλιόμενη Προεδρία την οποία αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη με αλφαβητική σειρά και υποστηρίζεται διοικητικά από τη Μόνιμη Διεθνή Γραμματεία, με έδρα την Κωνσταντινούπολη και με επικεφαλής  Γενικό Γραμματέα. Την εν λόγω θέση  κατέχει από την 1.7.2015 ο Πρέσβυς ε.τ. κ. Μιχαήλ Β. Χριστίδης, η θητεία του οποίου διαρκεί μέχρι την 30.06.2021.

Οι εργασίες του Οργανισμού εστιάζονται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και επικοινωνιών, του εμπορίου και της οικονομικής αναπτύξεως, των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών θεμάτων, της χρηστής διακυβερνήσεως και θεσμικής ανανεώσεως, της καταπολεμήσεως του οργανωμένου εγκλήματος, της προστασίας του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της συνεργασίας στα θέματα υγείας, της συνδρομής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, της έρευνας και τεχνολογίας, της εκπαιδεύσεως, του τουρισμού, του πολιτισμού, της διευκολύνσεως μεταφοράς προϊόντων και της απλοποιήσεως των τελωνειακών διατυπώσεων, της ανταλλαγής στατιστικών στοιχείων, καθώς και της υποστηρίξεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Περαιτέρω, ως συνδεδεμένα όργανα του Οργανισμού έχουν αναγνωριστεί και λειτουργούν η Κοινοβουλευτική Συνέλευση και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο του ΟΣΕΠ, με έδρα την Κωνσταντινούπολη που συντονίζουν την διακοινοβουλευτική συνεργασία και την επιχειρηματική συνεργασία αντιστοίχως, η Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου, ως χρηματοδοτικός μηχανισμός του Οργανισμού, με έδρα την Θεσσαλονίκη και το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου, με έδρα την Αθήνα, ως συντονιστικό όργανο της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στη διάθεση του Οργανισμού βρίσκεται το Ταμείο Αναπτύξεως Προγραμμάτων, το οποίο βασίζεται στις εθελοντικές συνεισφορές των κρατών – μελών με σκοπό την δυνατότητα χρηματοδοτήσεως φορέων προερχόμενων από τα κράτη – μέλη για την εκπόνηση προ-μελετών σκοπιμότητας προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η Ελλάδα, η οποία κατά το τρέχον εξάμηνο (1-7-2019 έως 31-12-2019) ασκεί την Προεδρία, υποστηρίζει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο πλαίσιο του Οργανισμού, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του, καθώς και η επιχειρησιακή ικανότητά του στην υλοποίηση προγραμμάτων αναπτυξιακού χαρακτήρα.1 Νοεμβρίου 2019

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019