Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
greek english french

Διεθνείς Κυρώσεις

Α. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για τη δέσμευση και αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων Κρατών, νομικών προσώπων ή νομικών σχημάτων και φυσικών προσώπων που επιβάλλεται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και των οργάνων του ή με Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για οποιοδήποτε νομικό λόγο του Διεθνούς Δικαίου, αρμόδια αρχή ορίζεται η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» και ειδικότερα η Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας (Β’ Μονάδα).

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης Β’ Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας
Τηλέφωνο: 210 - 3401933
Ιστοσελίδα: www.hellenic-fiu.gr

B.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Διεύθυνση: Ερμού & Κορνάρου 1, 105 63  Αθήνα
Τηλ: 210 328 6021-23, 210 328 6051

Η Δ1 Δ/νση Ηνωμένων Εθνών παρακολουθεί τα θέματα υιοθέτησης διεθνών κυρώσεων στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ενώ την ευθύνη παρακολούθησης εφαρμογής τους έχουν η, κατά περίπτωση, αρμόδιες πολτικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει στενή συνεργασία και συντονισμός συνόλου εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016