Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019
greek english french

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2016-2030)

Η επίτευξη, μέχρι το 2030, των, πρόσφατα υιοθετηθέντων από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (09.2015), δεκαεπτά (17) Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) και των 169 Υποστόχων, απαιτεί μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης από τη χώρα μας. Σε αντίθεση με τους προγενέστερους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (Millennium Development Goals), με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης την προηγούμενη δεκαπενταετία, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιοι/οικουμενικοί, καθώς όλες οι χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, υποχρεούνται να τους υλοποιήσουν.

Κατ’ αυτήν την έννοια η υλοποίηση των ΣΒΑ, με σημείο εκκίνησης το τρέχον έτος, απαιτεί δράσεις/πολιτικές πάνω σε δύο άξονες:

  • στο εσωτερικό της χώρας μας
  • στις αναπτυσσόμενες χώρες προτεραιότητας της Ελλάδας για παροχή αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ΣΒΑ ορίζουν ευρέως τη βιώσιμη ανάπτυξη καλύπτοντας θέματα όπως η φτώχεια, η ισότητα των φύλων, η υγεία, η εκπαίδευση, η χρηστή διακυβέρνηση, η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή και η προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια, στη διαδικασία υλοποίησης των Στόχων θα πρέπει να συμμετάσχουν και να συντονίζονται μεταξύ τους πολλοί διαφορετικοί τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και άλλοι Φορείς όπως, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών κ.α.

Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, με το οποίο υιοθετείται το κείμενο συμπερασμάτων της 70ης Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Ατζέντα Ανάπτυξης μετά το 2015, με τίτλο “Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, απαριθμούνται οι ΣΒΑ και καλούνται όλα τα κράτη μέλη (παρ. 63, 78, 79) να αναπτύξουν, το συντομότερο δυνατόν, τις Εθνικές Στρατηγικές υλοποίησής τους και να διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις προόδου σε εθνικό επίπεδο.

Δείτε το βίντεο προώθησης των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

https://www.youtube.com/watch?v=e1S7Fil4v0s

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αντλούνται από τον ιστότοπο http://sustainabledevelopment.un.org και www.unric.org/el

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016