Σάββατο, 8 Μαΐου 2021
greek english french

Δυτικά Βαλκάνια

Η ιστορία της Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την ιστορία των Βαλκανίων, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος της περιοχής. Η Ελλάδα έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλες τις εξελίξεις στα Βαλκάνια σε βάθος χρόνου.

Τα Βαλκάνια θεωρούνται ιστορικά μια εύφλεκτη περιοχή η οποία είχε αποκληθεί «πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης». Η τελευταία μείζων εξέλιξη, καθοριστικής μέχρι σήμερα σημασίας για την κατάσταση των πραγμάτων στην περιοχή, ήταν η διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας.

Ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελούν απόρροια της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας.

Η Ελλάδα, ως παλαιό μέλος της ΕΕ (1981), του ΝΑΤΟ (1952) και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτ. Βαλκανίων και επιδιώκει την εμπέδωση της σταθερότητας και ασφάλειας και την ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της θεμελίωσης της καλής γειτονίας και του σεβασμού των βασικών αρχών της διεθνούς έννομης τάξης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και κυρίως μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης όλων των Βαλκανικών χωρών στους ευρωπαϊκούς και ευρω-ατλαντικούς θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η βαλκανική περιφερειακή πολιτική της Ελλάδας περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες:

  • Ανάπτυξη της περιοχής μέσω της  πλήρους αξιοποίησης των υφιστάμενων περιφερειακών σχημάτων, αλλά και των μηχανισμών της ΕΕ. Η ελληνική συνεισφορά, στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων της Ελλάδας, κινείται στον δίαυλο του ΕΣΟΑΒ, του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), αλλά και των διαφόρων σχημάτων διμερούς, τριμερούς και τετραμερούς συνεργασίας που προωθεί η Ελλάδα με εταίρους και κράτη της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η Τετραμερής Συνάντηση Ελλάδας, Αλβανίας, Βουλγαρίας και ΠΓΔΜ για τη διασυνοριακή συνεργασία (Θεσσαλονίκη, 21-22.04.2016), η οποία διεξήχθη με πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Νίκου Κοτζιά.
  • Ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της Διαβαλκανικής Συνεργασίας, ώστε οι χώρες της περιοχής να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί στην αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων. Η ενισχυμένη πολιτικά Διαβαλκανική Συνεργασία αξιοποιείται ως προθάλαμος για την ενταξιακή προετοιμασία των χωρών της περιοχής στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018