Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Εύξεινος Πόντος

Η Ελλάδα συνδέεται με τον ευρύτερο χώρο του Εύξεινου Πόντου με άρρηκτους ιστορικούς δεσμούς αιώνων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στον Εύξεινο Πόντο και πλησίον αυτού βρίσκονται πόλεις-μνημεία, συνδεδεμένα με την ιστορία του ελληνισμού στο πέρασμα των αιώνων, πόλεις όπως η Γιάλτα, η Τραπεζούντα, η Κωνσταντινούπολη, η Μαριούπολη, η Κωστάντζα, η Σεβαστούπολη, και άλλες.

Η ελληνική ομογένεια στις παράλιες χώρες της Μαύρης Θάλασσας παραμένει μέχρι και σήμερα ισχυρή διατηρώντας μια «ζωντανή γέφυρα» της Ελλάδας με αυτές. Στο πλαίσιο της διατήρησης της εθνικής και πολιτισμικής μας παρουσίας στην περιοχή, η Ελλάδα έχει έντονή πολιτιστική παρουσία, χρηματοδοτώντας και στηρίζοντας σειρά πολιτιστικών κέντρων, καθώς και κέντρα και έδρες νεοελληνικής γλώσσας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ στις περιοχές με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το ελληνικό στοιχείο λειτουργούν ελληνικά σχολεία στο πλαίσιο των τοπικών ομογενειακών συλλόγων. Επισκέψεις ομογενών στην Ελλάδα καθώς και επισκέψεις καθηγητών ελληνικής γλώσσας στις χώρες αυτές, πολιτιστικές κοινές εκδηλώσεις και ανταλλαγές, επιβεβαιώνουν την ελληνική παρουσία και τονίζουν το μέλλον τους.

Η Ελλάδα έχει επίσης σημαντική οικονομική παρουσία και συμφέροντα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Οι εξαγωγές της προς τις χώρες της περιοχής, καλύπτουν περισσότερο από το 20% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Το στίγμα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής της με τα κράτη και τους λαούς του Εύξεινου Πόντου είναι η ανάπτυξη δεσμών και συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα επιδιώκει και στηρίζει την επίτευξη της σταθερότητας στην περιοχή και η γενικότερη συνεισφορά της προς την κατεύθυνση αυτή έγινε ακόμη περισσότερο αισθητή κατά την Ελληνική Προεδρία το 2009 και τη συμμετοχή της στην Τρόϊκα το 2010, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα προωθεί και υποστηρίζει πολιτικές, οι οποίες συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά, παράλληλα, φέρνουν πιο κοντά στην Ευρώπη τις χώρες αυτές. Η Ελλάδα υπήρξε άλλωστε, από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) και στηρίζει τόσο την Συνέργια για την Μαύρη Θάλασσα, όσο και την πρόσφατα δημιουργηθείσα Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΕΑΣ).

Στη κατεύθυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου – ΟΣΕΠ, του οποίου η Ελλάδα υπήρξε ιδρυτικό μέλος.

Η Ελλάδα αποτελεί  βασικό χρηματοδότη των οργάνων του Οργανισμού. Φιλοξενεί δε,  δύο εκ των συνδεδεμένων οργάνων του ΟΣΕΠ: η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (Θεσσαλονίκη) και το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (Αθήνα).

Στο πλαίσιο του ΟΣΕΠ η Ελλάδα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες και στηρίζει την ανάπτυξη σημαντικών περιφερειακών έργων με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, έργα όπως ο Οδικός Δακτύλιος Ευξείνου Πόντου και η επέκταση των θαλασσίων διαδρομών.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016