Σάββατο, 17 Απριλίου 2021
greek english french

Μεσόγειος

Η Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Μεσογείου και διατηρεί από την αρχαιότητα ισχυρούς και άρρηκτους δεσμούς με τους λαούς και τις χώρες της περιοχής. Ως ευρωπαϊκό παράκτιο κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, αντιλαμβανόμενη τη Μεσόγειο ως θάλασσα επικοινωνίας, εμπορίου και συνεργασίας, η Ελλάδα διαδραματίζει ενεργό, ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, επιδιώκοντας την προαγωγή δράσεων, προγραμμάτων και συνεργιών σε όλους τους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε, εξ’ αρχής, την Ένωση για τη Μεσόγειο, που αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας και υιοθετήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων (13.7.08) και συμμετέχει ενεργά στην σύσταση της Γραμματείας ΕγΜ, όπου εκπροσωπείται σε επίπεδο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα με αρμοδιότητα τον τομέα της Ενέργειας.

Με την πεποίθηση ότι η Μεσόγειος δεν αποτελεί φυσικό φράγμα που διαχωρίζει, αλλά γέφυρα που ενώνει τους λαούς που την περιβάλλουν και δεδομένης της στενής σύνδεσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας με αυτήν των γειτονικών περιοχών της ευρύτερης μεσογειακής περιφέρειας, η χώρα μας, κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του ΟΑΣΕ (2009), προώθησε ενεργά και συστηματικά τη συνεργασία του Οργανισμού με τους Μεσογειακούς Εταίρους, υλοποιώντας σειρά δράσεων (μεταξύ άλλων, διορισμό ειδικού εκπροσώπου της Προεδρίας για τους Μεσογειακούς εταίρους, σεμινάριο για νέους διπλωμάτες στην Αθήνα, εργαστήρι για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού), συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση των ετήσιων συναντήσεων με τους μεσογειακούς εταίρους σε επίπεδο Διασκέψεως.

Περαιτέρω, η Ελλάδα, από το 2003 έως σήμερα, είναι ηγέτιδα χώρα του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Νερό (MED EUWI), το οποίο δημιουργήθηκε για να συμβάλει στον σχεδιασμό προγραμμάτων για την διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής και έχει αναδειχθεί ως η σημαντικότερη πολιτική διαδικασία για τα Νερά στη Μεσόγειο.

Η σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην καθιέρωση ουσιαστικού συντονισμού μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός, ότι υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Μεσογειακού Forum, που αποτελεί μια μορφή άτυπης συνεργασίας έξι χωρών του Βορρά(Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Μάλτα) καθώς και πέντε του Νότου της Μεσογείου(Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Αίγυπτος και Τουρκία) και πρωτοπόρος, σε ακραιφνώς ευρωπαϊκό επίπεδο, της Ομάδος Ελιάς, που περιλαμβάνει δέκα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και έχει ως στόχο τον συντονισμό στη αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων και προκλήσεων των χωρών της περιοχή.

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 05 Μαΐου 2017