Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018
greek english french

Η Ηγεσία

Η Ηγεσία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα που περιγράφουν τη διαδρομή καθενός από τα πρόσωπα που συνιστούν την παρούσα ηγεσία του ΥΠΕΞ.

Περιεχόμενα

» Ο Υπουργός
» Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
» Οι Υφυπουργοί
» Ο Γενικός Γραμματέας
» Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
» Ειδικός Γραμματέας Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας