Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
greek english french

Η Ηγεσία

Η Ηγεσία
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και παρατίθενται τα βιογραφικά σημειώματα που περιγράφουν τη διαδρομή καθενός από τα πρόσωπα που συνιστούν την παρούσα ηγεσία του ΥΠΕΞ.

Περιεχόμενα

» Ο Υπουργός
» Αναπληρωτής Υπουργός Αρμόδιος για τα Ευρωπαϊκά Θέματα
» Οι Υφυπουργοί
» Ο Γενικός Γραμματέας
» Ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας
» O Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων