Σάββατο, 8 Μαΐου 2021
greek english french
Αρχική arrow Υπηρεσίες arrow Υπηρεσίες για τον Πολίτη arrow ΚΕΠ Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων

Το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ εξακολουθεί να λειτουργεί στο ισόγειο της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (οδός Αρίωνος 10,  Μοναστηράκι, τηλ. 210-3285755-57, φαξ 210-3285779).

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ
Το Τμήμα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 - 13:00.
Είναι αρμόδιο για την επικύρωση:
1) Του γνήσιου της υπογραφής των αρμοδίων οργάνων του Ελληνικού Κράτους επί εγγράφων ελληνικών δημοσίων υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, σε περιπτώσεως μη εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης. Προς τούτο τηρείται ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών (βλ. σημ. 1).
2) Του γνήσιου της υπογραφής των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί των εγγράφων που εκδίδονται ή επικυρώνονται από αυτές. Προς τούτο τηρείται ενημερωμένο ειδικό αρχείο με δείγματα υπογραφών (βλ. σημ. 2).
3) Της υπογραφής Ελλήνων και ξένων υπηκόων επί παντός κειμένου στην ελληνική γλώσσα πλην πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου.

Σημ. 1 : ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Τα δημόσια έγγραφα, όπως αυτά  ορίζονται από τη Σύμβαση της Χάγης, που έχει κυρωθεί με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 108Α), επικυρώνονται από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΥΠΕΞ  για χρήση σε χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης ή σε χώρες για τις οποίες μολονότι αυτές έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις (δηλαδή Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού και Τυνησία) εφόσον είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα από την εκδούσα και μόνο αρχή. Η επικύρωση γίνεται ΑΤΕΛΩΣ.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι τα έγγραφα των Υπουργείων επικυρώνονται απευθείας από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΥΠ.ΕΞ. ενώ τα έγγραφα που προέρχονται από άλλες δημόσιες αρχές πρέπει πρώτα να επικυρώνονται από το Υπουργείο  στο οποίο υπάγονται.

Διαδικασία επικύρωσης από το Υπουργείο Εξωτερικών των συνηθέστερων περιπτώσεων δημοσίων εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες εκτός της Σύμβασης της Χάγης του 1961.

Για λοιπές κατηγορίες ελληνικών δημοσίων εγγράφων, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες εκτός Σύμβασης Χάγης, συνιστούμε να πληροφορηθείτε την ορθή διαδικασία επικύρωσής τους, επικοινωνώντας με το Τμήμα Επικυρώσεων, πριν την προσέλευση για επικύρωση.

Σημ. 2 :  ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Για να γίνει αποδεκτό ένα αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες απαιτείται προηγουμένως η νόμιμη κατά περίπτωση επικύρωσή του. Η επικύρωση προηγείται της επίσημης μετάφρασής του από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα:
Α) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο έχει εκδοθεί από Αρχή συμβαλλόμενης χώρας στη Σύμβαση της Χάγης του 1961, η οποία έχει κυρωθεί από την Ελλάδα με το Ν.1497/1984 (ΦΕΚ 108Α),  σύμφωνα με την υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση πρέπει να φέρει την επισημείωση apostille, πλην των εξαιρέσεων που προβλέπονται από το Ν.4231/2014 και των υπ’ αριθ.  1191/2016 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Για τον κατάλογο των χωρών, που είναι συμβαλλόμενες στη Σύμβαση της Χάγης του 1961 δείτε https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41
Για την ανεύρεση και των αρμοδίων οργάνων κάθε κράτους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, για την επίθεση της σφραγίδας apostille δείτε https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41

Β) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χωρών που μολονότι έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, η χώρα μας έχει εκφράσει αντιρρήσεις στην προσχώρηση τους αυτή και για όσο διάστημα δεν έχουν αυτές αρθεί, δηλαδή Κιργιζία, Μογγολία, Ουζμπεκιστάν, Περού και Τυνησία, αυτό επικυρώνεται μόνο από το την αρμόδια ελληνική προξενική αρχή. Αρμόδια Προξενεία είναι: 1) Κιργιζία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Αστανά (Καζακστάν), 2) Μογγολία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Πεκίνου, 3) Ουζμπεκιστάν – Γενικό Προξενείο Μόσχας, 4) Περού - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Λίμα και 5) Τυνησία - Προξ. Γραφείο Πρεσβείας Τύνιδας.

Γ) εάν το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο προέρχεται από Αρχές χώρας που δεν είναι συμβαλλόμενη στη Σύμβαση της Χάγης ή πρόκειται για δημόσιο έγγραφο που εξαιρείται ρητώς από το κείμενο της Σύμβασης ως προς την επίθεση επισημείωσης  apostille, (π.χ. έγγραφα που εκδίδονται από Διπλωματικούς ή Προξενικούς πράκτορες, διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη), απαιτείται, προκειμένου αυτό να γίνει αποδεκτό από ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες, η προξενική επικύρωσή του.
Πιο συγκεκριμένα:
Γ1) η προξενική επικύρωση μπορεί να τεθεί σε αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχές χώρας μη συμβαλλόμενης στη Σύμβαση της Χάγης από την οικεία ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης, εφόσον έχει προηγηθεί η επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προέλευσης του εγγράφου. Εναλλακτικά, το αλλοδαπό δημόσιο έγγραφο μπορεί να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. εφόσον μετά την επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών της οικείας χώρας, επικυρωθεί  από την Προξενική Αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.
Εξαίρεση: Για έγγραφα προέλευσης Αιθιοπίας, Αλγερίας, Αφγανιστάν, Γκάνας, Ερυθραίας, Ινδονησίας, Ιράκ, Ιράν, Κένυας, Λ.Δ. Κονγκό, Λιβύης, Μάλι, Μπαγκλαντές, Νιγηρίας, Πακιστάν, Σενεγάλης, Σουδάν, Σρι Λάνκα και Φιλιππινών η επικύρωση γίνεται μόνο μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής Αρχής.
Γ2) έγγραφο που εκδίδεται από Διπλωματική ή Προξενική Αρχή διαπιστευμένη στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης των προξενικών της καθηκόντων, πρέπει να επικυρωθεί από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. ή λόγω εδαφικής αρμοδιότητας από το αντίστοιχο Γραφείο Επικυρώσεων στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων (Y.ΔI.Σ.) Θεσσαλονίκης (Διοικητήριο), εκτός των περιπτώσεων που το έγγραφο απαλλάσσεται της υποχρέωσης επικύρωσης λόγω διμερούς ή πολυμερούς συμβατικής υποχρέωσης της Ελλάδας (π.χ. Σύμβαση του Λονδίνου του 1968 που κυρώθηκε με τον  Ν. 844/1978).
Σημειώνουμε ότι όταν, βάσει των ανωτέρω αναφερθέντων ζητείται η επικύρωση του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, για κάθε γνήσιο υπογραφής αρμοδίου υπαλλήλου αλλοδαπής Διπλωματικής - Προξενικής Αρχής (πλην Χωρών Ε.Ε.) από το Τμήμα Επικυρώσεων του ΚΕΠΠΑ του ΥΠ.ΕΞ. απαιτούνται:
1) Στοιχεία ταυτότητας ημεδαπού ή αποδεικτικά νόμιμης παραμονής του/των αλλοδαπού/ών που αφορά το προς επικύρωση αλλοδαπό έγγραφο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 26§1 του Ν. 4251/2014.
2) Αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή προσκόμιση εξουσιοδότησης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής.
3) Προσκόμιση παραβόλου Δημοσίου 30€ ή διπλότυπο είσπραξης του ιδίου ποσού με κωδικό ΚΑΕ  3741  από Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ). ή εκτυπωμένο αποδεικτικό χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου με μοναδικό κωδικό πληρωμής, για την καταβολή προξενικών τελών  κατά ανάλογη εφαρμογή της ισχύουσας από 1.3.2014 νέας προξενικής διατίμησης (Π.Δ.16/2014, ΦΕΚ24Α/31.1.2014).
Για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) θα χρειαστείτε τα ακόλουθα στοιχεία:
Φορέας: Εξωτερικών
Κατηγορία Παραβόλου: Παράβολα Δημοσίου πάσης φύσεως
Τύπος παραβόλου: 0081 Προξενικά τέλη Αθηνών γνήσιο υπογραφής αλλοδαπής αρχής
* Το παράβολο εκδίδεται σε ΚΕΠ και στη συνέχεια πληρώνεται σε Τράπεζα ή μέσω e-banking ή της ιστοσελίδας της Γ.Γ. Πληροφ. Συστημάτων www.gsis.gr

Ε-παράβολο
Σχετικά με την ένταξη της Υπηρεσίας μας στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ για το e-παράβολο, θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής :  Ο πολίτης πρέπει να συνδεθεί μέσω διαδικτύου με την ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. και να επιλέξει την υπηρεσία «Χορήγηση e –Παραβόλου» ήτοι http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/Polites/eparavolo.html.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιμοποιηθεί η ανοικτή εφαρμογή, χωρίς αναγραφή ΑΦΜ και αριθμού ΙΒΑΝ του χρήστη, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ποσού σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της επικύρωσης. Μολονότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης του e–παραβόλου  τόσο σε πιστοποιημένους  χρήστες  του Taxisnet  όσο και μη πιστοποιημένους, εάν ο ενδιαφερόμενος προς επικύρωση πολίτης έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης του συστήματος,  συνιστούμε να κάνει χρήση της πρώτης επιλογής της ιστοσελίδας  για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων και της δυνατότητας επιστροφής του ποσού σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η επικύρωση.

Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020