Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Διαβατήρια

Η έκδοση διαβατηρίων πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας (Χίου 8, Καισαριανή, T.K. 161 21, τηλ. 210 7298000).

Για την έκδοση νέου διαβατηρίου, οι Αρχές μας στο εξωτερικό παραλαμβάνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποστέλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για να ενημερωθείτε για το στάδιο επεξεργασίας της υποβληθείσας αίτησής σας πατήστε εδώ
Σημειώνεται ότι τα παλαιού τύπου διαβατήρια που εκδίδονταν από τις Νομαρχίες και τις Προξενικές Αρχές μας στο εξωτερικό έχουν πάψει να ισχύουν από 1/1/2007.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, ο κάτοχος του απωλεσθέντος διαβατηρίου οφείλει να δηλώσει την απώλεια άμεσα στην πλησιέστερη αστυνομική ή προξενική Αρχή(το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος διαβατηρίου). Η παραπάνω Αρχή διενεργεί έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τρεις (3) μήνες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα εκτός αν κρίνεται αναγκαία η μετάβασή του στην αλλοδαπή για νοσηλεία, θάνατο ή σοβαρή ασθένεια.

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων από τις έμμισθες Προξενικές Αρχές της χώρας μας στο εξωτερικό, για επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών.

Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 22 Μάιος 2014
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση