Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Η Ελλάδα στη Βραζιλία arrow Γενικές Πληροφορίεςarrow Γενικό Προξενείο Αγίου Παύλου

Γενικό Προξενείο Αγίου Παύλου

Γενικό Προξενείο Αγίου Παύλου

Δ/νση: Avenida Paulista, 2073, Conjunto Nacional, Edificio HorsaII, 23o andar - conj. 2303 CEP 01311-940 Sao Paulo - Brazil
Τηλ.: (005511) 32510675, 32831231
Fax: (005511)- 32621096
Τηλ. Έκτακτης Ανάγκης: 005511-997757580
Ε-mail:
Web-Site: www.mfa.gr/saopaolo
∆ιαφ. Ώρας: Θ -6h Χ -4 Ω
ράριο (ώρα Eλλάδος): Θ. 15.00-22.30, Χ. 13.00-21.30

Γενικός Πρόξενος: Στυλιανός Χουρμουζιάδης - ΣΠΑ

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018