Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στη Χιλή arrow Η Ελλάδα και η Χιλήarrow Ελληνικές Κοινότητες και Ομογένεια

Ελληνικές Κοινότητες και Ομογένεια


MAGALLANES

Στις αρχές του 20ου αιώνα, εγκαταστάθηκαν, στη πιο Νότια Περιοχή της Χιλής, στο Magallanes, Έλληνες από τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κύπρο, ο αριθμός των οποίων στα 1930 ανήρχετο περίπου σε 50. Μεταξύ αυτών υπήρχαν έμποροι, εξαγωγείς μαλλιού και δερμάτων, λογιστές οικοδόμοι, θαλασσινοί και εργαζόμενοι στα μεγάλα αγροκτήματα/εκτροφεία προβάτων. Απομονωμένοι από την υπόλοιπη χώρα, ίδρυσαν μια πολύ συναφή και φιλόπονη κοινότητα, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη διέλευση ελληνικών πλοίων από τα Στενά του Μαγγελάνου, οδήγησε την Ελληνική Κυβέρνηση στην εγκαθίδρυση, το 1932, ενός Επίτιμου Υποπροξενείου, με έδρα την πόλη Punta Arenas (δεν λειτουργεί πια).

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παροικίας αυτής, πολύ περιορισμένης σήμερα σε αριθμό, απετέλεσε η στενή σχέση της με άλλες παροικίες, όπως της γιουγκοσλαβικής, της βρετανικής και της γαλλικής και ιδιαίτερα η σχέση της με την Χιλιανή κοινωνία της Punta Arenas καθώς και η συμμετοχή της σε φιλανθρωπικές και κοινωφελείς δραστηριότητες.

Για το λόγο αυτό, το 1955, ο Δήμος Punta Arenas, επιβραβεύοντας, στο πρόσωπο του Υποπρόξενου Αντώνη Καίρη τα έργα αυτά, του απένειμε το ύψιστο παράσημο, το Δημοτικό Μετάλλιο, “δημόσια αναγνώριση των πολύτιμων και διακεκριμένων υπηρεσιών του προς την πόλη”.

Ίδρυση νέας Ελληνικής Κοινότητας της περιοχής του Μαγγελάνου με έδρα την πόλη της Πούντα Αρένας

Στις 2 Ιουνίου 2008 υπεγράφη επισήμως το καταστατικό σύστασης της Ελληνικής Κοινότητας της περιοχής του Μαγγελάνου με έδρα την πόλη της Πούντα Αρένας. Πρόεδρος της νέας Κοινότητας εξελέγη η κυρία Έλενα Μπουρνάς (e-mail: )Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 30 Μάρτιος 2016

Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση