Κυριακή, 9 Μαΐου 2021
Η Ελλάδα στην Δανία arrow Περί της Πρεσβείαςarrow Πληροφορίες για Έλληνες που ταξιδεύουν στη Δανία

Πληροφορίες για Έλληνες που ταξιδεύουν στη Δανία

Γενικά, πολίτες κρατών – μελών ΕΕ που ανήκουν στο χώρο SCHENGEN δεν χρειάζεται να επιδείξουν την εθνική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, εφόσον ταξιδεύουν εντός του χώρου SCHENGEN. Σε Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στη Δανία συνιστάται να έχουν μαζί τους διαβατήριο ή ελληνικό δελτίο ταυτότητας (τελευταίου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες), για κάθε ενδεχόμενο, προκειμένου να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους, εάν χρειαστεί.
Σημειώνεται ότι οι άδειες οδήγησης, οι ταχυδρομικές και τραπεζικές κάρτες και οι φορολογικές κάρτες δεν γίνονται δεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή ως αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_el.htm