Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Ανάρτηση Εκλογικών Καταλόγων - κλήρωση για μέλη εφορευτικής επιτροπής

Ανάρτηση Εκλογικών Καταλόγων - κλήρωση για μέλη εφορευτικής επιτροπής

Τρίτη, 07 Μαΐου 2019

To Προξενικό Γραφείο της Ελλάδος στο Ζάγκρεμπ σας ανακοινώνει ότι στο κτήριο της Πρεσβείας (Opaticka 12, 10 000 Zagreb) θα λειτουργήσει εκλογικό τμήμα   για την ανάδειξη μελών Ευρωκοινοβουλίου στις εκλογές της 25ης Μαΐου 2019 (ημερομηνία διεξαγωγής Ευρωεκλογών στο εξωτερικό).

Ανακοινώνεται επίσης, ότι στις  6 Μαϊου τ.ε. αναρτήθηκαν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στο χώρο υποδοχής κοινού του Προξενικού Γραφείου.

Δικαίωμα για την  υποβολή ένστασης έχει κάθε εκλογέας, και ασκείται κατά της εγγραφής κάθε προσώπου, που έχει συμπεριληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984.  Ένσταση ασκείται και για την παράλειψη εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, εκλογέα που έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1427/1984 (https://www.e-nomothesia.gr/kat-bouli-bouleutes/n-1427-1984.html) και υπέβαλε εμπρόθεσμα την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του ιδίου άρθρου σχετική δήλωση.  Στην περίπτωση αυτή, η ένσταση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο εκλογέα. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατίθενται, είτε στην οικεία προξενική Αρχή, είτε στη Διεύθυνση Εκλογών  του Υπουργείου Εσωτερικών, έως την 15η  Μαΐου 2019.

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι στις 13 Μαΐου τ.ε., ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00, στο Προξενικό Γραφείο  θα διεξαχθεί δημοσίως κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, για την ανάδειξη των τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών μελών της εφορευτικής επιτροπής.

Όποιος Έλληνας πολίτης, που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία των Ευρωεκλογών, επιθυμεί να παρευρεθεί, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με το Προξενικό Γραφείο στο τηλ. 00385 1 48 12 202.