Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019
Η Ελλάδα στην Κροατία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την θέση επιστμονικού συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την θέση επιστμονικού συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Παρατείνεται μέχρι και την 15η Μαΐου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεως Επιστημονικού Συνεργάτη στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ζάγκρεμπ (αρχική προθεσμία η 25η Απριλίου 2019).

Καθώς ο σχετικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς Πρεσβευτική αρχή (Opaticka 12, 10000 Zagreb, Croatia, Τηλ. Επικ. 00385 1 4835 716) θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα μνημονεύθηκαν στην αρχική προκήρυξη.