Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Μοναστηρίου

Μοναστήριο

Σε αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Γραφείου Προξενικών, Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Μοναστηρίου τις υπηρεσίες που παρέχουμε καθώς και στοιχεία επικοινωνίας.

Δείτε εδώ τα νέα και τις ανακοινώσεις της Αρχής μας.
Για πληροφορίες θεωρήσεων εισόδου (VISA) πατήστε εδώ.
Για λοιπές υπηρεσίες προς τους πολίτες πατήστε εδώ.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση