Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
Η Ελλάδα στην Ουγγαρία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Ευρωεκλογές 2019 (Σάββατο 25 Μαΐου 2019)

Ευρωεκλογές 2019 (Σάββατο 25 Μαΐου 2019)

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2019

Προθεσμία εγγραφής στους  ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019

Τον Μάιο του 2019 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ημέρα ψηφοφορίας των Ελλήνων και Ελληνίδων εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή που θα βρίσκονται στην Ουγγαρία, είναι το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλοι οι πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο του ελληνικού κράτους, που δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν με δικαστική απόφαση, καθώς και όσοι συμπληρώνουν εντός του 2019 το 17ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες 2002).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους έως και 29 Μαρτίου 2019, μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, με αναζήτηση των προσωπικών στοιχείων στη βάση δεδομένων, τη συμπλήρωση της αίτησης και την εκτύπωσή της σε τρία αντίγραφα. Στη συνέχεια, τα αντίγραφα αυτά πρέπει να προσκομισθούν απαραιτήτως στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βουδαπέστη (Szegfű u. 3, Budapest, 1063). Η αίτηση προσκομίζεται από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους ή και από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με ένα αντίγραφο των δύο όψεων της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία φαίνονται τα στοιχεία του κατόχου. Το Προξενικό Γραφείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης, επιστρέφει το ένα στον ενδιαφερόμενο εκλογέα, αποστέλλει το δεύτερο στο Υπουργείο Εσωτερικών και κρατά το τρίτο στο αρχείο της προξενικής Αρχής. Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν με τη συνδρομή των υπαλλήλων του Προξενικού Γραφείου Βουδαπέστης.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Βουδαπέστη, κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή. Η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαρτίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών:

http://www.ypes.gr/epe2019/(S(b3fscgevpa0s2kff442msrae))/Greeks_in_EU_2019.pdf