Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
Η Ελλάδα στο Λίβανο arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Κωδικα Θεωρήσεων όλοι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε καθεστώς έκδοσης θεώρησης εισόδου,οφείλουν να έχουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν νόμιμα στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Κωδικα Θεωρήσεων όλοι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε καθεστώς έκδοσης θεώρησης εισόδου,οφείλουν να έχουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν νόμιμα στην Ελλάδα

Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Κωδικα Θεωρήσεων όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπόκεινται σε καθεστώς έκδοσης θεώρησης εισόδου, οφείλουν να έχουν θεώρηση εισόδου προκειμένου να εισέλθουν νόμιμα στην Ελλάδα.