Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα

Πέμπτη, 22 Φεβρουάριος 2018