Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Παροχή διευκρινίσεων για εφαρμογή διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Παροχή διευκρινίσεων για εφαρμογή διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2018