Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Παροχή διευκρινίσεων για εφαρμογή διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Παροχή διευκρινίσεων για εφαρμογή διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2018

Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση