Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει

Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808/21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει

Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018