Saturday, 24 March 2018
Greece in the Czech Republic arrow Embassy Newsarrow Νabídka Pracovního Místa

Νabídka Pracovního Místa

Thursday, 20 April 2017

ŘECKA REPUBLIKA
Velvyslanectví Řecka
Praha


V Praze, dne 19. dubna 2017

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA

Kancelář  pro ekonomické a obchodní záležitosti Velvyslanectví Řecka v Praze  nabízí jedno pracovní místo na pozici  administrativního pracovníka.
Předpokládaná pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, tj na 2 (dva) roky.

Uchazeč musí splňovat následující podmínky:
-    trvalé bydliště v ČR nebo být českým občanem
-    starší 21 let a mladší 60 let
-    absolvent nejméně střední školy a mít  uživatelskou znalost PC
-    dokonalá znalost češtiny a dostatečná znalost řečtiny
-    v případě nedostatečné znalosti řečtiny je nezbytná znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny

Pro přijetí na tuto pracovní pozice bude zohledněno:
-    diplom nebo profesní zkušenost v v oblasti obchodní a ekonomické
-    výhodou je znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny
-    dovednost práce na PC, znalost uživatelských aplikací na zpracování textu, účetních listů, prezentací atd.

Pro posouzení schopností budou vybraní uchazeči pozváni na ústní  pohovor, respektive k písemné zkoušce.

U kandidáta v užším výběru bude požadován Výpis z rejstříku trestů, u mužů s vojenskou povinností v Řecku pak splnění této služby, respektive zákonné osvobození od ní.

Žádosti, doplněné životopisem , musí být doručeny do kanceláře Obchodního rady Řeckého velvyslanectví nejpozději do 27. 5. 2017
e-mail :

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Top