Saturday, 24 February 2018

The Ambassador


Ambassador’s Welcome Message

Dear friends,

It is an honor and a privilege for me to serve as Ambassador of Greece to Ireland. Our ancient countries, both belonging to the European Union, have a lot in common, historically and in the present. We share the same ideals of democracy and freedom; we both believe in the power of the human spirit to overcome adversity and work for a better future.

Together with the Embassy staff, our aim is to further strengthen these close and friendly ties between the Greek and Irish peoples. At the same time, we are here to assist Greek people living in Ireland as well as those wishing to discover Greece and connect with our rich Hellenic heritage.

I would like to thank you for your interest in visiting our website. I hope you will find useful information about Greece and the activities of our Embassy.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Katia Georgiou
Ambassador of Greece to Ireland

Fáilte an Ambasadóra

A Chairde,

Tá sé d'onóir agus de phribhléid agam mar Ambasadóir na Gréige chun na hÉireann fáiltiú go fíorchaoin romhaibh chuig láithreán seo na hAmbasáide.

Baineann ár dtíortha ársa araon leis an Aontas Eorpach, agus tá a lán cosúlachtaí eadrainn ní hamháin sa stair, ach sa lá atá inniu ann freisin. Tá an daonlathas agus an tsaoirse mar idéalacha againne araon; agus creidimid i gcumhacht an spioraid daonna chun sinn a thabhairt slán in am na doininne, comhoibriú le chéile agus todhchaí níos fearr a chruthú dá bharr sin.

In éineacht le foireann na hAmbasáide, tá sé mar aidhm againn na naisc dhlútha agus cairdiúla atá idir mhuintir na hÉireann agus muintir na Gréige a chothú agus a neartú le chéile. Ag an am céanna, táimid anseo chun cabhrú le daoine ón nGréig atá ina gcónaí in Éirinn chomh maith leo siúd in Éirinn ar mian leo tuilleadh a fhoglaim faoin nGréig agus eolas a fháil ar ár n-oidhreacht shaibhir Heilléineach.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libh as spéis a léiriú agus sibh ag tabhairt cuairte ar láithreán na hAmbasáide. Tá súil agam go mbainfidh sibh eolas úsáideach as faoin nGréig agus faoi ghníomhaíochtaí ár nAmbasáide.

Le gach dea-ghuí,

Katia Georgiou
Ambasadóir na Gréige chun na hÉireannLast Updated Thursday, 14 January 2016
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Top