Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ημοκρατία της Μακεδονίας arrow Νέα του Γραφείου Συνδέσμου Σκοπίωνarrow Πραγματοποιηθείσες συνομιλίες για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ (Αθήνα, 13.06.2016)

Πραγματοποιηθείσες συνομιλίες για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ (Αθήνα, 13.06.2016)

Τρίτη, 14 Ιούνιος 2016

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 13 Ιουνίου 2016, στη βάση της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών στα Σκόπια, στις 24 Ιουνίου 2015.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε φιλική και εποικοδομητική ατμόσφαιρα και εστίασαν κυρίως σε θέματα συνδεσιμότητας/ενέργειας, αστυνομικής συνεργασίας, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πολιτισμού, εκπαίδευσης, πολιτικής προστασίας, δημόσιας διοίκησης, υγείας, συνεργασίας μεταξύ των Διπλωματικών Ακαδημιών και προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Αποφασίσθηκε ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών για Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση