Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Γεωργία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Γάμος Έλληνα Πολίτη με Γεωργιανό

Γάμος Έλληνα Πολίτη με Γεωργιανό

Πιστοποιητικό Γάµου και πιστοποιητικό γέννησης Γεωργιανού πολίτη (δεν  απαιτείται παρουσία Έλληνα πολίτη):

1.   Ληξιαρχείο για µετάφραση στα Ελληνικά
2.   Επικύρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Γεωργίας
3.   Επικύρωση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γεωργίας
4.   Επικύρωση στην Ελληνική Πρεσβεία Δευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη κατά τις ώρες 13:00 έως 13:30

Κατόπιν o Ελληνας υπήκοος παραλαµβάνει τα παραπάνω έγγραφα και επιλέγει:

1) Δηλώνει το γάµο στο Ελληνικό Προξενείο, διαδικασία που χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστηµα ή
2) Μεταβαίνει Ελλάδα άνευ συζύγου για να δηλώσει το γάµο στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών


Παραλαµβάνει από τον Δήµο του, νέο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο θα αναγράφεται ο/η Γεωργιανός Πολίτης ως σύζυγος Ελληνα πολίτη.


Το νέο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αποστέλνετε στο Γεωργιανό πολίτη µαζί µε :

1)   Πρόσκληση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποίο θα ονογράφει: «προσκαλώ στην Ελλάδα τον/την σύζυγο µου ... (ονοµατεπώνυµο) ... και καλύπτω όλα τα έξοδα διαµονής, διατροφής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης», επικυρωµένη από Αστυνοµία ή ΚΕΠ.
2)  Φωτoαvτίγραφo Δελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας, επικυρωµένη από Αστυνοµία ή ΚΕΠ.


Ο/Η Γεωργιανός Πολίτης (δεν απαιτείται παρουσία Ελληνα Πολίτη) µε τα παραπάνω έγγραφα συν τα κάτωθι:

1)  Ποινικό µητρώο από Γεωργιανές Αρχές
2)  Δύο (2) έγχρωµες φωτογραφίες
3)  Μία (1) Αίτηση Θεώρησης ΣέvγKεν (υπάρχει έντυπο στην ιστιοσελίδα της Ελληνικής Πρεσβείας https://www.mfa.gr/georgia) συµπληρωµένη µε λατινικούς χαρακτήρες.
4)  Τηλεφωνική κλήση στα τηλέφωνα του προξενείου:
00995322938981 , 00995322941224
για ραντεβού Τετάρτη ή Παρασκευή για την έκδοση θεώρησης.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση