Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Ιαπωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Δημόσια διαβούλευση για θέματα Ε.Ε..

Δημόσια διαβούλευση για θέματα Ε.Ε..

Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες της Ένωσης σε δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματά τους αναφορικά με την κινητικότητα εντός της Ε.Ε..
Η προθεσμία για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε επιλέξτε ακόλουθο σύνδεσμο για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUCitizenship

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση