Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Διοικητικά

ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Κάθε Έλληνας πολίτης ευρισκόμενος στο Τόκυο μπορεί, κατόπιν ραντεβού, να τελέσει πολιτικό γάμο στο χώρο του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :
- Αίτηση προς το Προξενικό Γραφείο,
- Έγκυρο Διαβατήριο,
- Άδεια γάμου από τον Δήμου όπου ανήκει,
- Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ή πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο,
- Απόκομμα ανακοινώσεως της τέλεσης γάμου σε τοπική ελληνική εφημερίδα (θα αναγράφονται: ονοματεπώνυμό τους, τόπος γεννήσεως, ονοματεπώνυμο γονέων και τόπος όπου θα τελεσθεί ο γάμος).

Για τυχόν ερωτήματα ή πρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβιβάζετε τα αιτήματά σας μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στον αριθμό Φαξ +81(0)3 34024642, είτε τέλος να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου στο τηλέφωνο +81(0)3 34030871/2.Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση