Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Διοικητικά

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Προξενείο είναι ο θάνατος να έχει συμβεί στην Ιαπωνία και να κατατεθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση συγγενικού προσώπου ή τρίτου μάρτυρα προς το Προξενικό Γραφείο,
2. Πιστοποιητικό θανάτου (Death Certificate), πρέπει να είναι το πρωτότυπο και να αναφέρεται η αιτία Θανάτου και να είναι υπογεγραμμένο από γιατρό,
3. Ελληνικό διαβατήριο του εκλιπόντος  (εφ' όσον υπάρχει),
4. Ελληνική ταυτότητα του εκλιπόντος (εφ' όσον υπάρχει),
5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δήμο.

Η εγγραφή θανάτου αποτιμάται 1 Ευρώ, όσο και το ακριβές αντίγραφο αυτής (ΠΔ 116, 30.04.2002/ΦΕΚ 96, ΤΕΥΧΟΣ Α΄). Απαιτούνται δύο αντίγραφα, επομένως το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 3 Ευρώ.

Για τυχόν ερωτήματα ή πρόσθετες διευκρινίσεις μπορείτε να διαβιβάζετε τα αιτήματά σας μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στον αριθμό Φαξ +81(0)3 34024642, είτε τέλος να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Προξενείου στο τηλέφωνο +81(0)3 34030871/2.Τελευταία ενημέρωση Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση