Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Ληξιαρχικές ΠράξειςΘεώρηση γνησίου υπογραφής

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ


Το γνήσιο της υπογραφής θεωρείται από το Προξενείο στις εξής περιπτώσεις:
α)υπογραφή ορκισμένων διερμηνέων
β) υπογραφή Έλληνος πολίτη
γ) υπογραφή  αλλοδαπού πολίτη. 

Για την επικύρωση του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας, επικυρώνει με την ένδειξη APOSTILE, βάσει Συνθήκης Χάγης περί κατάργησης υποχρέωσης επικύρωσης αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (30.04.1961).

Εισπράττονται προξενικά τέλη, βάσει Προεδρικού Διατάγματος 116, 30.04.2006/ΦΕΚ 96, ΤΕΥΧΟΣ Α΄, 10 ΕΥΡΩ για επικύρωση υπογραφής Έλληνος πολίτη και 20 για επικύρωση υπογραφής αλλοδαπού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με υπάλληλο του Προξενικού γραφείου στα Τηλέφωνα 0081-(0)3-3403-0871/2, είτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση