Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Ληξιαρχικές ΠράξειςΠιστοποιητικά

Για τη χορήγηση πιστοποιητικών από το Προξενικό Γραφείο, απαιτούνται -κατά περίπτωση-διάφορα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται, πριν προσέλθουν στο Προξενικό γραφείο, να επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 0081 3 34030871/2, μέσω φαξ στο 0081 3 3402 4642, είτε γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση