Κυριακή, 22 Απριλίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Γ.Π. Ιεροσολύμων για Έλληνες που βρίσκονται στη Γάζα:   (00972) 528650455 - Τηλέφωνα Ακολούθου Υπηρεσίας Yπ.Εξ.: 210 3681730, 210 3681259

ΔιαβατήριαΣε περίπτωση που ο κάτοχος απολέσει το διαβατήριο ή αυτό κλαπεί, υποχρεούται να υποβάλει αμέσως δήλωση στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή λαμβάνοντας σχετική βεβαίωση. Την έκθεση της αστυνομίας προσκομίζει στο Γενικό Προξενείο, όπου υποβάλλει παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου. Ανάλογη υποχρέωση έχει και στην περίπτωση ανεύρεσης του απωλεσθέντος ή κλαπέντος διαβατηρίου.

Το Γενικό Προξενείο αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας όλα τα στοιχεία και διενεργείται έρευνα για τις συνθήκες απώλειας ή κλοπής του διαβατηρίου, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Όσο διαρκεί η έρευνα για τη διακρίβωση των συνθηκών της κλοπής ή της απώλειας δεν χορηγείται νέο διαβατήριο στον αιτούντα.

Σε περίπτωση που κάτοχος ελληνικού διαβατηρίου απολέσει το διαβατήριό του ή εάν αυτό χαθεί, χορηγείται από το Γενικό Προξενείο ατελώς ταξιδιωτικό έγγραφο περιορισμένης εδαφικής ισχύος, ΜΟΝΟ για επιστροφή του κατόχου του στην Ελλάδα ή στον τόπο διαμονής του, εφόσον δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 31 Μάιος 2013
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση