Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019
Η Ελλάδα στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας
7. Suleiman Youssef Sukkar Str
11180, Amman, (P.O.Box 35069)
Hashemite Kingdom of Jordan
+9626 5922724-5
+9626 5927622