Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018
Η Ελλάδα στη Νορβηγία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοικίας Εξωτερικού

Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοικίας Εξωτερικού

Για την έκδοσή του απαιτούνται:

- Αίτηση στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Όσλο
- Βεβαίωση διαμονής από Δήμο της Νορβηγίας
- Συμβόλαιο ή Βεβαιώσεις Εργασίας
- Συμβόλαιο ενοικίου κατοικίας
- Φορολογικές βεβαιώσεις
- Διαβατήριο ή δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότηταςΤελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 04 Σεπτέμβριος 2015
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση