Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Καθορισμός αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016, και εξειδίκευση των υποχρεώσεων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών

Καθορισμός αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016, και εξειδίκευση των υποχρεώσεων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2017

Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση