Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Νέα της Πρεσβείαςarrow Προκήρυξη "Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships"

Προκήρυξη "Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships"

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2016

To ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές για την προκήρυξη ** “Marie Sklodowska- Curie actions – Individual Fellowships”

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ ενδιαφέρεται να φιλοξενήσει ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στην προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” (MSCA-IF-2016 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html ).

Η προκήρυξη χρηματοδοτεί ερευνητές με διδακτορικό ή τουλάχιστον 4 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες Ατομικών Υποτροφιών: Ευρωπαϊκές Υποτροφίες (European Fellowships) και Διεθνείς Υποτροφίες (Global Fellowships).

- Οι Ευρωπαϊκές Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1-2 χρόνια.

- Οι Διεθνείς Υποτροφίες αφορούν μετακίνηση του ερευνητή σε φορέα τρίτης χώρας (όπως Αμερική) για 1-2 χρόνια και επιστροφή του ερευνητή στο ΕΛΙΑΜΕΠ για 1 χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας ο ερευνητής μπορεί να κάνει αποσπάσεις (secondments) σε φορείς άλλων χωρών.

O υποψήφιος ερευνητής μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας αλλά δεν πρέπει να έχει διαμείνει στην Ελλάδα για περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια, και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 14/09/2013-14/09/2016 (γενικός κανόνας κινητικότητας/mobility rule). Η μηνιαία χρηματοδότηση για τον ερευνητή μπορεί να ανέρθει σε 5330,25 EUR {4650 EUR (living allowance)+600 EUR (mobility allowance)+500 EUR (family allowance)} *92,7%(EL country coefficient). Η πρόταση υποβάλλεται από τον ερευνητή (experienced researcher) και τον επιβλέποντα (supervisor) στον φορέα υποδοχής (host organization) που θα φιλοξενήσει τον ερευνητή.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας υποδοχής για υποψηφίους που θέλουν να έρθουν να διεξάγουν την έρευνα τους στην Ελλάδα στον τομέα των κοινωνικών και οικονομικών επιστημών.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος συνοδευόμενες από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, μπορούν να σταλούν μέχρι 10 Αυγούστου 2016 στο email

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη “Marie Sklodowska Curie Actions- Individual Fellowships” :
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2226-msca-if-2016.html

Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση