Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Πολωνία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Εξακρίβωση Γνησιότητας Αλλοδαπών Εγγράφων

Apostille

APOSTILLE ή σφραγίδα της Χάγης ονομάζεται η ένδειξη που επισυνάπτεται σε έγγραφο εκδιδόμενο από το Ελληνικό Κράτος, με σκοπό να πιστοποιεί τη γνησιότητά του ως τέτοιου, προκειμένου να μπορεί να γίνει δεκτό ως έγκυρο από ξένο κράτος, το οποίο έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης. Για την επισύναψη του APOSTILLE οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στις κατά τόπους νομαρχίες, όπου σε κάθε μία λειτουργεί ειδικό τμήμα για το σκοπό αυτό.

Αντίστοιχα, δεκτά ως γνήσια γίνονται από το Ελληνικό Κράτος έγγραφα που έχουν τη σφραγίδα APOSTILLE από το κράτος, που τα έχει εκδώσει, εφόσον αυτό είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη της Χάγης.Τελευταία ενημέρωση Πέμπτη, 21 Αύγουστος 2014

Συνδεθείτε μαζί μας το facebook

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση