Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Η Ελλάδα στην Ρουμανία arrow Λοιπές Υπηρεσίεςarrow Μεταφορά Σορού, Οστών και Τέφρας

Μεταφορά Σορού, Οστών και Τέφρας

Σε περίπτωση θανάτου Έλληνα στο εξωτερικό, τα συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα του θανόντος επικοινωνούν με το Προξενικό Γραφείο, ώστε να διευκολυνθούν για τη μεταφορά στην Ελλάδα της σορού, των οστών ή της τέφρας, ανάλογα με τα έθιμα που επιθυμούν οι οικείοι του θανόντος να τηρηθούν.

Πιστοποιητικό Μεταφοράς Σορού

Για να μεταφερθεί η σορός του αποθανόντος στην Ελλάδα, πρέπει να εκδοθεί Πιστοποιητικό Μεταφοράς Σορού από το Προξενικό Γραφείο.

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Μεταφοράς Σορού πρέπει να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

1)      Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (“Certificat de Deces”) από το Ληξιαρχείο ("Starea Civila")  του Δήμου ("Primaria"), όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία

2)      Βεβαίωση ότι καταχωρήθηκε ο θάνατος (“Adeverinta” ) από το Ληξιαρχείο ("Starea Civila") του Δήμου ("Primaria"), όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία. Στην ως άνω βεβαίωση αναγράφεται : "Adeverim prin prezenta ca la data....in actul nr. ..... s-a inregistrat decesul lui....... cu ultimul domiciliu in Grecia......".

3)      Πιστοποιητικό Ταρίχευσης (“Certificat de Imbalsamare”) από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ("Unitatea Sanitara") του Νομού ("Judet") , όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία.

4)      Διαβατήριο για τη Μεταφορά Σορού (“ Pasaport pentru Transport Cadavru Uman”) από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ("Directia de Sanatate Publica") του Νομού  ("Judet") , όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία.

5)       Ιατρικό Πιστοποιητικό Διαπίστωσης του Θανάτου (“Certificat Medical Constatator al Decesului”) από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία ("Unitatea Sanitara") του Νομού ("Judet"),  όπου έλαβε χώρα ο θάνατος στη Ρουμανία.

Τα ως άνω έγγραφα πρέπει να είναι όλα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα. Η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πρέπει να λάβει και  την Σφραγίδα της Σύμβασης της Χάγης “APOSTILLE”, η οποία πιστοποιεί την γνησιότητα της υπογραφής του εκδότη. Η σφραγίδα APOSTILLE τίθεται επί του ρουμανικού κειμένου και όχι επί της μετάφρασης.

Για τον κατάλογο των πιστοποιημένων μεταφραστών δείτε:

https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania/other-services/metaphrastes.html

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 46 Ρον

Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2018
Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση