Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

Υποβολή αίτησης για Schengen Visa

Το Τμήμα Θεωρήσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Τζέντα της Σαουδικής  Αραβίας σας γνωρίζει ότι από την Κυριακή 02/11/2014 και εφεξής θα ισχύουν τα κάτωθι ως προς τη λειτουργία του Τμήματος:

Δευτέρα – Πέμπτη

9:30 έως 12:00: Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση θεωρήσεων Schengen

Θα γίνονται δεκτές συνολικά 25 αιτήσεις κάθε ημέρα με ραντεβού που θα κλείνονται από το Προξενείο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με θέμα "visa application"

Την Κυριακή το Τμήμα Θεωρήσεων δεν θα δέχεται αιτήσεις για χορήγηση θεωρήσεων Schengen

- Στο κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα αποστέλουν οι ενδιαφερόμενοι στο Προξενείο για να κλείσουν ραντεβού πρέπει να αναφέρονται: ονοματεπώνυμο αιτούντος, αριθμός διαβατηρίου, εθνικότητα, ημ. γέννησης, σκοπός ταξιδιού, άλλες θεωρήσεις Schengen και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση πρόσκλησης από ιδιώτη ή επιχείρηση παρακαλούμε να επισυνάπτεται, ει δυνατόν, και η επιστολή πρόσκλησης. 

- Όλοι οι αιτούντες οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στο κατάστημα του Γενικού Προξενείου την ημέρα και ώρα του ραντεβού.

- Παρακαλείσθε όπως προετοιμάζετε προσεκτικά τις αιτήσεις σας συμπληρώνοντας επιμελώς το έντυπο της αίτησης (εκτύπωση από ιστοσελίδα Προξενείου) και προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα www.mfa.gr/jeddah

Κυριακή – Πέμπτη

15:00 έως 16:00: Παράδοση διαβατηρίων που έλαβαν θεώρηση στους αιτούντες και παροχή πληροφοριών για αιτήσεις που εκκρεμούν.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση