Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

Ληξιαρχικές Πράξεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

1. Πιστοποιητικό Γέννησης Νοσοκομείου επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης και μεταφρασμένο στα Αγγλικά από επίσημο φορέα

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο γονέων στο Προξενικό Γραφείο με τα διαβατήρια τους

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο σας στην Ελλάδα

Για τον καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ

1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης και μεταφρασμένη στα Αγγλικά από επίσημο φορέα

2. Αυτοπρόσωπη παρουσία και των δύο συζύγων στο Προξενικό Γραφείο με τα διαβατήρια τους

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο σας στην Ελλάδα

Για τον καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για καταχώριση του Διαζυγίου, Γάμου τελεσμένου στην Ταϊλάνδη, στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, απαιτείται η έκδοση στην Ελλάδα αναγνωριστικής δικαστικής απόφασης του ξένου δεδικασμένου. Εν συνεχεία, ένας εκ των συζύγων ή άλλος, εφοδιασμένος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δύναται να προσέλθει στην ανωτέρω Αρχή με την ξένη δικαστική απόφαση, δεόντως επικυρωμένη και μεταφρασμένη, και την ελληνική αναγνωριστική, προκειμένου να δηλώσει το Διαζύγιο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου μεταφρασμένη στα Αγγλικά από επίσημο φορέα

2. Πιστοποιητικό Θανάτου μεταφρασμένο στα Αγγλικά από επίσημο φορέα

3. Διαβατήριο και ταυτότητα του θανόντος

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο του θανόντος στην Ελλάδα

Για τον καθορισμό ραντεβού παρακαλούμε όπως καλέσετε στα νούμερα +66 (0)26670090 - 92 του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (Γίνονται δεκτά μόνο χρήματα σε ΤΗΒ Ταϊλανδικό Μπατ)

(Ενδεικτική τιμή σε THB) ΕΥΡΩ THB
Έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης 10 370
Έκδοση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης 10 370
Τελευταία ενημέρωση Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021