Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Διεθνές Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σάββατο, 20 Οκτώβριος 2012

Διεθνές Δίκαιο

Στο πλαίσιο της Έκτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης, η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες των ΗΕ που στοχεύουν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.
Η Ελλάδα ήταν μία από τις χώρες της ΕΕ που συμμετείχαν ενεργά στις διαπραγματεύσεις που το 2004 οδήγησαν στην υιοθέτηση της Συνθήκης του ΟΗΕ για τις Δικαιοδοτικές Ασυλίες των Κρατών και της Ιδιοκτησίας τους.
Η Ελλάδα θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των μελών του Οργανισμού σχετικά με την ανάγκη διαμόρφωσης – ως θέμα προτεραιότητας μάλιστα – ενός καθολικού κειμένου που να απαγορεύει την αναπαραγωγική ανθρώπινη κλωνοποίηση.
Η Ελλάδα, όπως και όλα τα μέλη της ΕΕ, μελετά την εφαρμογή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που είναι κρίσιμης σπουδαιότητας σε περιόδους ένοπλης σύγκρουσης. Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στα Πρόσθετα Πρωτόκολλα των δύο Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, σε σχέση με την προστασία των θυμάτων των ένοπλων συγκρούσεων και έχει καταθέσει σχετική Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.
Η Ελλάδα υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC), ένα θεσμό που καθιερώθηκε για να εξασφαλίσει την παραπομπή στη δικαιοσύνη ατόμων που είναι υπεύθυνα για πράξεις γενοκτονίας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και που μέσω των δραστηριοτήτων του μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στην αρχή της συμπληρωματικότητας του Καταστατικού της Ρώμης, που τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης ότι τα εγκλήματα πολέμου, η γενοκτονία και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι τιμωρητέα, και έτσι μπορούν να διωχθούν εντός των εθνικών δικαιοδοτικών μηχανισμών.
Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις συστάσεις του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, που εργάζεται υπό δυσμενέστατες συνθήκες σε ειρηνευτικές αποστολές. Η Ελλάδα ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες της Έκτης Επιτροπής που στοχεύουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας του προσωπικού του ΟΗΕ, τόσο στην έδρα του Οργανισμού, όσο και εκτός αυτής. Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα δίνει μεγάλη σημασία στην ταχύτατη ολοκλήρωση των εργασιών για το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση των ΗΕ του 1994 για την ασφάλεια του προσωπικού του ΟΗΕ και του συνδεμένου προσωπικού, που θα επέκτεινε το πεδίο της προστασίας στο πλαίσιο της Συνθήκης εκείνης.
Επιπρόσθετα, η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη σημασία στις εργασίες της Επιτροπής του Διεθνούς Δικαίου, η οποία έχει συμβάλει κατά πολύ στην κωδικοποίηση και την προοδευτική ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.
Σχετικές ενότητες: Ελληνικές ΥποψηφιότητεςJoin us on Facebook Follow @GRUN_NY

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 χρόνια UN

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλημάτων

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση