Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Ανθρωπιστική Βοήθεια


Τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας παρέχουν υποστήριξη και ανακούφιση σε πληθυσμούς που υποφέρουν από κρίσεις όπως εμφυλίους πολέμους, φυσικές καταστροφές κα. Καλύπτουν μεταφορά και παροχή βοήθειας, ενίσχυση σε πρόσφυγες και σε εσωτερικά εκτοπισμένους στις περιοχές όπου βρήκαν τελικά καταφύγιο, επισκευή βασικών υποδομών και σταθεροποίηση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης.  Συνήθως ακολουθούνται από μακροπρόθεσμα προγράμματα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης. Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σε συνεργασία με, και ελέγχονται από, διεθνείς οργανισμούς όπως τα ΗΕ (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων). 
Η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που δημιουργήθηκε το 2000, έχει την ευθύνη για τη χορήγηση επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, την εποπτεία ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες, και την προώθηση του εθελοντισμού. Η ΥΔΑΣ συνεργάζεται στενά με ΜΚΟ και σχετικά δίκτυα οργανώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης στα ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά ζητήματα.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ελλάδα συμμετέχει όλο και περισσότερο στα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας.Τελευταία ενημέρωση Παρασκευή, 23 Σεπτέμβριος 2016

Join us on Facebook Follow @GRUN_NY

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 χρόνια UN

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλημάτων

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση