Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Ειρήνη και Ασφάλεια


Το Συμβούλιο Ασφαλείας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει τη βασική ευθύνη, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Είναι δομημένο με τρόπο που να του επιτρέπει να λειτουργεί συνεχώς. Ένας εκπρόσωπος από κάθε μέλος πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμο στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας συνεδριάζει κατά βάση στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις και σε άλλες περιοχές.
Σε περιπτώσεις απειλής κατά της ειρήνης, συνήθως ή πρώτη ενέργεια του Συμβουλίου είναι να καλέσει τα μέρη της διαφοράς να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διαφορά με ειρηνικά μέσα. Το Συμβούλιο μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση, να ορίσει ειδικό εκπρόσωπο ή να καλέσει το Γενικό Γραμματέα να παράσχει καλές υπηρεσίες. Μπορεί ακόμα να προσδιορίσει τις αρχές επίλυσης μιας διαφοράς.
Σε περιπτώσεις συγκρούσεων, πρώτο μέλημα του Συμβουλίου είναι η κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν. Συχνά, το Συμβούλιο έχει υιοθετήσει αποφάσεις κατάπαυσης του πυρός, που έχουν παίξει καταλυτικό ρόλο στη διακοπή των εχθροπραξιών. Μπορεί ακόμα να δώσει εντολή πραγματοποίησης Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων με σκοπό τη μείωση της έντασης και το διαχωρισμό των αντιμαχόμενων πλευρών, για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών διαπραγμάτευσης. Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την επιβολή αναγκαστικών μέτρων όπως οι οικονομικές κυρώσεις ή ανάληψη συλλογικής στρατιωτικής δράσης.
Κράτη-μέλη εναντίον των οποίων έχουν ληφθεί μέτρα μπορούν να απωλέσουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η συμμετοχή στον Οργανισμό, μετά από πρόταση του Συμβουλίου. Ένα κράτος-μέλος που συστηματικά παραβιάζει το Χάρτη μπορεί ακόμα και να διαγραφεί από τα Ηνωμένα Έθνη.
Μέλη του οργανισμού που δεν είναι μέλη του Συμβουλίου μπορούν να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όταν εξετάζονται θέματα εθνικού ενδιαφέροντος. Τα μέρη διαφορών καλούνται να συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη του οργανισμού ή όχι. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται από το Συμβούλιο.
Τα μέλη ασκούν εκ περιτροπής τη μηνιαία προεδρία του Συμβουλίου με την αγγλική αλφαβητική σειρά.
Σύμφωνα με το Χάρτη των ΗΕ, οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ασφαλείας συνοψίζονται στα εξής:
Διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών
Διερεύνηση κάθε διαφοράς ή κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε διεθνείς τριβές
Πρόταση μεθόδων διακανονισμού διαφορών ή όρων διευθέτησής τους
Διαμόρφωση σχεδίων για την εγκαθίδρυση συστήματος ελέγχου εξοπλισμών
Αξιολόγηση της ύπαρξης απειλής της ειρήνης ή πράξης επίθεσης και σύσταση για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί
Κλήση των μελών να εφαρμόσουν οικονομικές κυρώσεις και άλλα μέτρα που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση βίας για την αποτροπή ή τη διακοπή επιθετικής δράσης
Ανάληψη στρατιωτικής δράσης ενάντια σε κράτος που χρησιμοποιεί βία παράνομα
Πρόταση εισδοχής νέων μελών
Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα και εκλογή από κοινού με τη Γενική Συνέλευση των Δικαστών του Διεθνούς ΔικαστηρίουJoin us on Facebook Follow @GRUN_NY

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 χρόνια UN

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλημάτων

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση