Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Ειρήνη και Ασφάλεια

Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Στις 15 Οκτωβρίου 2004 η Ελλάδα μαζί με την Αργεντινή, την Δανία, την Ιαπωνία και την Τανζανία εξελέγη μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η τελευταία φορά που η Ελλάδα κατείχε μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν το 1952-53.
Αποτελεί μεγάλη τιμή για την Ελλάδα η συμμετοχή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η συμμετοχή αυτή συνοδεύθηκε από απαιτητικά καθήκοντα, τα οποία αναλάβαμε με βαθύ αίσθημα ευθύνης έναντι των υπολοίπων μελών των Ηνωμένων Εθνών.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας φέρει «πρωταρχική ευθύνη για την διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας». Αυτή η αποστολή δεν είναι εύκολη. Από το 1990 και μετά το Συμβούλιο έχει μεταβάλει τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ το πεδίο των αρμοδιοτήτων του έχει διευρυνθεί και ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί δραματικά. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει γίνει πολύ περισσότερο δραστήριο, αναγνωρίζοντας τη συσχέτιση θεμάτων τα οποία παραδοσιακά δεν αποτελούσαν μέρος του πλαισίου δράσης του.
Στη διάρκεια της διετούς θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οδηγό αποτέλεσαν οι βασικές αρχές της εξωτερικής μας πολιτικής: αφοσίωση στην ειρήνη, σεβασμός του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας και ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς της Γης.
Σκοπός μας ήταν να ανοίξουμε ένα ανοικτό διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο μέλος για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στόχος μας να είμαστε εποικοδομητικοί στη γεφύρωση των διαφορών επιτυγχάνοντας αμοιβαία αποδεκτούς συμβιβασμούς. Πριν την εκλογή μας συναντηθήκαμε με όλα τα μέλη του Οργανισμού. Οι ιδέες και οι ανησυχίες τους είναι πολύτιμες. Όλοι τους ζήτησαν περισσότερη διαφάνεια και την ανάπτυξη ενός συστήματος ελέγχου των δραστηριοτήτων του ΟΗΕ. Αναγνωρίσαμε την αναγκαιότητα των ανωτέρω και κάναμε ό,τι είναι δυνατόν για να συνεισφέρουμε στην επίτευξή τους.
Η Κοινωνία των Πολιτών έχει ένα πολύ ειδικό ρόλο να παίξει σε αυτή την διαδικασία. Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι πολύ σημαντική. Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας είχαμε συχνή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.
Σε στενή συνεργασία με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, και με σεβασμό στη διεθνή δικαιοσύνη και νομιμότητα, επικεντρώσαμε την προσοχή και τις προσπάθειές μας, σε ασταθείς περιοχές, προσπαθώντας να επεξεργαστούμε μακροχρόνιες λύσεις που βασικά θα προστατεύουν την ασφάλεια των λαών και θα παρέχουν τις συνθήκες για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη.
Τα μέλη του Συμβουλίου εμπιστεύθηκαν στην Ελλάδα την Προεδρία δύο σημαντικών Επιτροπών Κυρώσεων, της Επιτροπής για την Ακτή Ελεφαντοστού και της Επιτροπής για το Σουδάν, καθώς και την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας για τα Γενικά Θέματα Κυρώσεων. Είχαμε επίσης την Αντιπροεδρία της Επιτροπής Κατά της Τρομοκρατίας.
Ήμασταν και συνεχίζουμε να είμαστε αφοσιωμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών ως θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου και της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών.
Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, καθώς και για τις δύο μηνιαίες Προεδρίες που άσκεισε, τον Ιούλιο του 2005 και το Σεπτέμβριο του 2006.  Περιλαμβάνει ακόμα πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο και της σχετικές παρεμβάσεις των Εκπροσώπων της Ελλάδος.


Περισσότερα για "Η Ελλάδα στο ΣΑ"


Θέματα στην Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας 05-06
Δευτέρα, 01 Ιουνίου, 2009
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για όλες τις γεωγραφικές περιοχές  που απασχόλησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας τη διετία 2005-2006. Μπορείτε επίσης να δείτε τις Αποφάσεις, τις Δηλώσεις Προέδρου, τις Ανακοινώσεις Τύπου και τις Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα σε σχέση με αυτά τα θέματα από την ιστοσελίδα των ΗΕ. Οι χάρτες προέρχονται από τη χαρτογραφική Υπηρεσία των ΗΕ. Αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας δεν ενημερώνεται πλέον.


Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, Σεπτέμβριος 2006
Δευτέρα, 01 Ιουνίου, 2009
Την 1η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα ανέλαβε την μηνιαία Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μετά από τις διμερείς διαβουλεύσεις της Προεδρίας με τα υπόλοιπα μέλη, το Συμβούλιο υιοθέτησε το προσωρινό πρόγραμμα εργασίας του στις 5 Σεπτεμβρίου. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, τη σχολιασμένη ημερήσια διάταξη, έγγραφα που το Συμβούλιο υιοθετεί και μια καθημερινή έκθεση σχετικά με τις εργασίες του.
Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ιούλιος 2005
Δευτέρα, 01 Ιουνίου, 2009
Την 1η Ιουλίου, η Ελλάδα ανέλαβε την μηνιαία Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Μετά από τις διμερείς διαβουλεύσεις της Προεδρίας με τα υπόλοιπα μέλη, το Συμβούλιο υιοθέτησε το προσωρινό πρόγραμμα εργασίας του στις 5 Ιουλίου. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε το μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, τη σχολιασμένη ημερήσια διάταξη, έγγραφα που το Συμβούλιο υιοθετεί και μια καθημερινή έκθεση σχετικά με τις εργασίες του.
Κυπριακό
Τρίτη, 29 Αυγούστου, 2006
Τον Ιούλιο του 1974, χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Προέδρου Μακαρίου, η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι διαθέτει δικαίωμα «επέμβασης», υπό την ιδιότητα του εγγυητή του Συντάγματος του 1960, εισέβαλε στην Κύπρο, καταλαμβάνοντας 35% του εδάφους και εκτοπίζοντας βίαια περίπου 142.000 Ελληνοκυπρίους που ζούσαν εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι, που έγιναν πρόσφυγες στη ίδια τους τη χώρα, αποτελούσαν το 69% του πληθυσμού της περιοχής και περίπου 25% του συνολικού πληθυσμού του νησιού. Επιπλέον, περίπου 1500 Ελληνοκύπριοι εξακολουθούν να αγνοούνται ως αποτέλεσμα της εισβολής ενώ άλλες 20.000 Ελληνοκύπριοι, που παρέμειναν στα κατεχόμενα μετά από την εισβολή, αναγκάστηκαν, κατά τη διάρκεια των ετών, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να ενωθούν με τους υπόλοιπους πρόσφυγες στις ελεύθερες περιοχές. Σήμερα, λιγότεροι από 600 παραμένουν στον κατεχόμενο Βορρά. 
The Fight against TerrorismJoin us on Facebook Follow @GRUN_NY

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

70 χρόνια UN

«ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» Διεθνής Νεανική Συνάντηση Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλημάτων

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση