Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Άμπου Ντάμπι, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων στην VFS Global (VFS Global UAE).

Κάθε αιτών θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στην VFS Global στo Άμπου Ντάμπι και στο Ντουμπάι. Το επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται σε 80 Ντίρχαμς HAE.

Εναλλακτικώς, μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Άμπου Ντάμπι (31 Str, Al Muroor Area, P.O. Box 5483, Abu Dhabi, τηλ. +971 (0) 24492550, e-mail: ##0).


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση