Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια, παραλαμβάνει αιτήσεις θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στην έδρα του, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, Chatby (τηλ. (+203) 487 8454, 487 8455, φαξ (+203) 486 5896, e-mail : ##0

Για εξασφάλιση ραντεβού ή παροχή πληροφοριών / διευκρινίσεων μπορείτε, είτε να καλείτε στα ανωτέρω τηλέφωνα, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 13:30, ή να αποστείλετε μήνυμα μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να συμπεριλαμβάνετε στο μήνυμά σας κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας).

Προξενική δικαιοδοσία: Το Γενικό Προξενείο Αλεξανδρείας παραλαμβάνει αιτήσεις Αιγυπτίων πολιτών, το διαβατήριο των οποίων έχει εκδοθεί από τα Γραφεία υπ'αριθ. 18,19,20,21,36 και 37. Εάν το διαβατήριο σας έχει εκδοθεί από άλλο Γραφείο, παρακαλούμε να απευθύνεσθε στο Γενικό Προξενείο Καΐρου.


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση