Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Μπορείτε, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βουκουρέστι.

Δ/νση: Οδός Ferdinand 4-6, Τομέας 2, Bουκουρέστι (Strada Ferdinand 4-6, Sector 2)

Τηλέφωνα επικοινωνίας.: (004021) 2094190, 2094191, 2094192

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, απευθυνθείτε εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προξενικού Γραφείου και υποβάλετε το ερώτημά σας.

Ε-mail: ##0

Fax: (004021) 2094193

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα - Παρασκευή 09:30 - 13:30

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το Προξενικό Γραφείο δεν πραγματοποιεί συναλλαγές με το κοινό, λόγω λογιστικής απογραφής.

Διευθύνουσα: Σοφία Κανταρά, Γραμματέας Πρεσβείας Γ'


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση