Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Κάιρο, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων στην εταιρία VFS Global (www.vfsglobal.com/greece/egypt/).

Κάθε αιτών  θεώρηση μπορεί να υποβάλει την αίτησή του στο Κέντρο Θεωρήσεων στην διεύθυνση 44 Giza Street, Giza, Κάιρο (http://www.vfsglobal.com/greece/egypt/contactus.html) .Το επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται στο ποσό των 20 Ευρώ.

Εναλλακτικώς, μπορείτε, επίσης, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V), στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Κάιρο, Οδός Emad El Din 14, Down Town, τηλ.: 0020 25741140, 25741085, φαξ: 00202 25753962, δ/νση ηλεκτρ. ταχ.: ##0 Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Κάιρο λειτουργεί για το κοινό, κατόπιν προηγούμενου ορισμού συνάντησης (R/V), από Κυριακή έως Πέμπτη, πλην Τετάρτης και επισήμων αργιών, από τις 10:00 έως τις 13:30.

Το Γενικό Προξενείο Καΐρου έχει αρμοδιότητα εξέτασης αιτήσεων κατόχων διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από συγκεκριμένα Γραφεία των αρμοδίων αιγυπτιακών Αρχών (πλήρης κατάλογος Γραφείων εδώ)


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση