Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Για τα Ισραηλινά διαβατήρια δεν απαιτείται θεώρηση Schengen.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, προκειμένου να διευκολύνει τους αιτούντες θεώρηση, έχει αναθέσει τη συλλογή αιτήσεων θεωρήσεων και βιομετρικών στοιχείων  στην εταιρεία VFS Global, που παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χορήγησης θεωρήσεων στην Ραμάλα για όλους τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο Γραφείο μας στα Ιεροσόλυμα.

Mπορείτε, να υποβάλετε την αίτηση θεωρήσεως, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V) στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα οδός Latin Patriarchate Street,11-19 Old City - Jaffa Gate - Tel. +972(0)5828316, Fax. +972(0)5325392, email: ##0

Κάθε αιτών θεώρησης μπορεί, επίσης, να υποβάλει την αίτησή του στο Κέντρο Θεωρήσεων VFS Global-Ramalla 1st Floor, Latin Building, Ahlieh College Street, Ramallah - Tel.+972(0) 22986094, Fax. +972(0) 22986095. Το επιπλέον κόστος του τέλους εξυπηρετήσεως καταβάλλεται απ’ ευθείας στη VFS Global και ανέρχεται σε 30 euros.

Για κατάθεση αίτησης θεώρησης απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα, ο οποίος υποβάλλεται σε συνέντευξη.

Ωράριο υποδοχής κοινού : Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 09:00 - 12:30

Τρόποι επικοινωνίας:  Τηλ.: +972(0)5828316 - Fax.:+972(0)5325392, 

email: ##0


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση