Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Όσοι ενδιαφέρονται για υποβολή αίτησης θεώρησης Schengen (τύπου C), μπορούν να απευθυνθούν στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μοντεβιδέο Ουρουγουάης.

Bvr. General Artigas 1230/1286, C.P. 11300, Montevideo

Τηλ.: +598 27069092

Φαξ: +598 27098959

Τηλ. έκτακτης ανάγκης: +598 93701437

e-mail: ##0

Όσοι ενδιαφέρονται για τον ορισμό ραντεβού για υποβολής αίτηση για εθνική θεώρηση (τύπου D) παρακαλούμε όπως απευθύνονται τηλεφωνικά στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Μοντεβιδέο (τηλ. +598 27069092).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

Η αίτηση για τουριστική θεώρηση μπορεί να υποβληθεί έως και ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού σας στην Ελλάδα.

Ωράριο υποδοχής κοινού:

Καθημερινές 10:00 - 13:00

Ωράριο επιστροφής διαβατηρίων:

Καθημερινές 10:00 - 13:00

Η Προξενική Αρχή δίνει και τηλεφωνικές πληροφορίες καθημερινά 10:00-13:00, καθώς και μέσω e-mail.

Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση