Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση «θεώρησης Σένγκεν» (τουριστική θεώρηση). Δείτε εδώ τον κατάλογο των χωρών των οποίων οι πολίτες χρειάζεται ή δεν απαιτείται να διαθέτουν «θεώρηση Σένγκεν» για παραμονή έως 90 ημέρες στο χώρο Σένγκεν.


Κάθε αιτών θεώρηση πρέπει να υποβάλει την αίτησή του στο Προξενικό Γραφείο του Γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδας στα Σκόπια ή στο Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μοναστήρι.


Στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου ΠΟΕΥ Μοναστηρίου ανήκουν οι εξής είκοσι εννέα (29) Δήμοι :


Bitola, Bogdanci, Centar Zupa, Debar, Debarca, Demir Hisar, Demir Kapija, Dolneni, Drugovo, Dojran, Gevgelija, Kavadarci, Kicevo, Krinogastni, Krusevo, Makedonski Brod, Mogila, Negotino, Novaci, Ohrid, Oslomej, Plasnica, Prilep, Resen, Rosoman, Struga, Vranestica, Vevcani, Zajas. 

     
Το Γραφείο ΠΟΕΥ Μοναστηρίου δέχεται κοινό για ζητήματα θεωρήσεων Τρίτη έως Πέμπτη 09:30 – 15:30, κατόπιν προκαθορισμένης συνάντησης. Για διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε καθώς επίσης για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα +389 47 237340,  +389 47 237350 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:30 ή αποστέλλοντάς μας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ##0


Ιδιαίτερη προσοχή : Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής σας για θεώρηση.


Για τον καθορισμό συνάντησης και πληροφορίες για το κόστος αιτούμενης θεώρησης καλέστε από 09:00 έως 15:30 στα τηλέφωνα +389 47 237340,  +389 47 237350


Η διεύθυνση του  Γραφείου ΠΟΕΥ Μοναστηρίου είναι Tomaki Dimitrovski 39, 7000 Bitola


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση