Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αναλόγως της διαρκείας και του σκοπού του ταξιδιού σας στην Ελλάδα,  μπορείτε να αιτηθείτε είτε μία θεώρηση βραχείας διαρκείας παραμονής «θεώρηση Σένγκεν» ή μία θεώρηση μακράς διαρκείας παραμονής «εθνική θεώρηση» για παραμονή μεγαλύτερη των 90 ημερών.

Οι αιτήσεις για θεώρηση εισόδου κατατίθενται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο, κατόπιν προκαθορισμένης συναντήσεως (R/V). Προκειμένου να καθοριστεί ημερομηνία και ώρα για την κατάθεση αίτησης, παρακαλούμε να έλθετε σε επικοινωνία με το Προξενικό Γραφείο Καζαμπλάνκας, κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Προξενικό Γραφείο Καζαμπλάνκας
Bv. Rachidi 48
Casablanca
Τηλ: +212 522 277142
Φαξ: +212 522 272412
email: ##0


Visit Greece

Visit Greece | The Official website of the Greek Tourism Organisation

Golden Visa Programme

Σπουδές στην Ελλάδα - Study in Greece

Educational and Cultural Tourism-Routes in Greece

Πρακτική Άσκηση

Ελληνική Κυβέρνηση